● สินค้ามีมากมายหลายรุ่นที่คล้ายคลึงกัน กรุณาสอบถามทางไลน์จะสะดวกรวดเร็วกว่าค้นหาเองค่ะ

การรับประกันสินค้า

บริษัท มาโครแคร์ จำกัด (MACROCARE Co.,Ltd) รับประกันคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า (In Warranty)

1. ATEN / Altusen ประกัน 3 ปี (ยกเว้น LCD Panel รับประกัน 1 ปี)

 • 1-6 เดือน  เปลี่ยนสินค้าใหม่
 • 6 เดือน - 1 ปี เปลี่ยนบอร์ด Spare
 • 1 ปีขึ้นไป - 3 ปี  ส่งซ่อมผู้ผลิต

Accesories ที่มากับ package ดังนี้

 • รีโมท+ตัวรับสัญญาณ IR รับประกัน 1 เดือน
 • สาย KVM รับประกัน 6 เดือน
 • หม้อแปลง รับประกัน 6 เดือน

Accessories ที่ซื้อแยก รับประกัน ดังนี้

 • หม้อแปลง รับประกัน 1 ปี
 • สาย HDMI รับประกัน 1 ปี
 • รีโมท+ตัวรับสัญญาณ IR รับประกัน 1 เดือน

2. สินค้า Datavideo ประกัน 1 ปี สามารถเพิ่มระยะประกันเป็น 2 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ datavideo(click)

 • ยกเว้นจอ LCD ประกัน 1ปี
 • Teleprompter ทุกรุ่น รับประกันเฉพาะ Remote 1 เดือน

Accessories ที่มากับ package หรือ ซื้อใหม่ ดังนี้ รับประกัน 1 เดือน

 • หม้อแปลง
 • รีโมท

3. สินค้ายี่ห้ออื่น ๆ ที่รับประกัน 1 ปี

 • 1 เดือนแรก  เปลี่ยนบอร์ดหรือสินค้าใหม่แล้วแต่สภาพของสินค้า
 • 1 เดือนขึ้นไป - 3 เดือน เปลี่ยนบอร์ด Spare
 • 4 เดือนขึ้นไป - 1 ปี  ส่งซ่อมผู้ผลิต

หมายเหตุ หม้อแปลง และ Remote ทั้งที่แถมมากับ package หรือซื้อใหม่ รับประกัน 1 ปี

4. สินค้ายี่ห้ออื่น ๆ ที่รับประกัน 2 ปี

 • 2 เดือนแรก เปลี่ยนบอร์ดหรือสินค้าใหม่แล้วแต่สภาพของสินค้า
 • 2 เดือนขึ้นไป - 6 เดือน เปลี่ยนบอร์ด Spare
 • 6 เดือนขึ้นไป - 2 ปี  ส่งซ่อมผู้ผลิต

หมายเหตุ หม้อแปลง และ Remote ทั้งที่แถมมากับ package หรือซื้อใหม่ รับประกัน 1 ปี

5. การรับประกันงานซ่อม สินค้าที่หมดประกัน และมีค่าใช้จ่าย

 • ATEN, WePresent ต่ออายุการรับประกันสินค้าให้ 6 เดือน
 • ยี่ห้ออื่น ๆ ต่ออายุการรับประกันสินค้าให้ 3 เดือน

ระยะเวลาในการส่งซ่อมผู้ผลิต

 • กรณีส่งซ่อมตปท. สินค้า ATEN, Egreat, MCTEK จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน ยี่ห้ออื่น 45-60 วัน ทั้งนี้ช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับจังหวะที่พอดีกับรอบของซ่อมส่งออกตปท. แค่ไหน
 • กรณีลูกค้ามีความจำเป็นต้องการซ่อมแบบเร่งด่วน สามารถทำได้โดยแจ้งให้บริษัทส่งซ่อมตปท. แบบเร่งด่วน ทั้งนี้จำเป็นต้องมีค่าขนส่งแบบเร่งด่วนเพิ่มเติม
 • สินค้าที่ค้างรับคืน เกิน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เก็บรักษาไว้ เนื่องจากสถานที่ มีจำกัด

เงื่อนไขการหมดสภาพการรับประกันของสินค้า

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุม ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท และอุบัติเหตุ ต่างๆ กรณีดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติภายนอก ได้แก่ แตก ,หัก, ผิดรูป มีการดัดแปลง บางส่วนที่หายไป
 2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้ งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบสนิม, มีคราบน้ำ, ตะไคร่น้ำ, วงจรมีรอยไหม้ หรือ ลายวงจรขาด เป็นต้น
 3. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือ สติกเกอร์วอยส์ (warranty void) รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย
 4. สติกเกอร์รับประกัน ของบริษัทฯ หรือ supplier มีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
 5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 6. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
 7. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การส่งซ่อมสินค้าทางไปรษณีย์/ขนส่ง

ที่อยู่ส่งซ่อมสินค้า บริษัท มาโครแคร์จำกัด 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4 ห้อง 441-442 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

กรุณาเขียนอาการเสียของสินค้า พร้อมชื่อ และ เบอร์ติดต่อกลับ แนบมากับสินค้าด้วยในกล่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ขอบคุณครับ