CYP CM-388M อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI/DVI+Coaxial เป็น AV converter - Macrocare
● สินค้ามีมากมายหลายรุ่นที่คล้ายคลึงกัน กรุณาสอบถามทางไลน์จะสะดวกรวดเร็วกว่าค้นหาเองค่ะ
ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจที่มอบให้
 • สยามเซ็นเตอร์
 • คริสสปอร์ตแลนด์
 • สื่อสารทหาร กองทัพไทย
 • โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • มูลนิธิทันตกรรม
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด(เขาใหญ่)
 • สนามม้าเชียงใหม่
 • บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • นิยมพานิช
 • สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วินเนอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มช.
 • หจก.ซีทีเอ๊กซ์ อิเล็คทรอนิค เซอร์วิส
 • ลักกี้พลาซ่า
 • โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา
 • โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
 • ตำรวจภาค 2
 • ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร
 • ม. รามคำแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัตกรรม
 • ACE Life Assurrance
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่
 • องค์การอาหารและยา (อย.)
 • รร.สาธิตประสานมิตร
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวะ
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา
 • รพ.นพรัตน์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
 • National Research Council of Thailand
 • โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่ามะกา
 • Reuters
 • Marquee Audio Asia
 • สภาพัฒน์ฯ
 • Comferrence Room BKH-OR
 • สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักนายกฯ
 • ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
 • กรมป้องกันบางพูน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • โครงการปรับปรุงห้องประชุม แรมประชาสัมพันธ์
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รอยเตอร์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ศุนย์สุขภาพอาศรมสุขภาพชีวกะโกมารทัต
 • มศว.(ประถม)
 • AP Property
 • จังหวัดลพบุรี
 • โรงเรียนราชินี
 • ทหารบก
 • กรมป้องกัน ปรับปรุงห้องบัญชการขนส่ง
 • Sunny Bangchak จ.ชัยภูมิ
 • Sunny Bangchak สาขาบางปะหัน
 • คณะเภสัช มอ.
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด
 • กองพันทหารสื่อสารที่ 22 ค่ายสุรนารี
 • บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จำกัด
 • NMT (Video Conference Systems)
 • Reuters Software (Thailand) Ltd
 • Reuters Software (Thailand)
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • บุญรอดบริวเวอรี่
 • Utac Thai
 • ห้องสภานิสิต มศว.
 • สาธิตประทุมวัน
 • สภาสถาปนิกสยาม
 • รร.นานาชาติ KIS
 • บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Honda
 • ภูเก็ตแฟนตาซี
 • มทร.ธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ
 • Sonix youth 1999 Co.,Ltd.
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าท์
 • หจก.ไพบูลย์ภัตตาคาร
 • วิทยุการบิน
 • รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • Pandora Jewelry
 • ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
 • บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
 • คุมอง
 • Meiji (Thai)
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
 • คณะทัตแพทย์ศาสตร์ มอ.
 • อาคารจามจุรีสแควร์
 • อาคารเรียนรวม ม.มหิดล
 • รร.อัสสัมชัญศรีราชา
 • หอประชุมวายุภัค
 • เมจิ (ไทยแลนด์)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • PEPSI ระยอง
 • บริษัท ไพลิน แอนด์ ฟลามิงโก้ รีสอร์ท จำกัด
 • อาคารหอพักคณาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
 • กองบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร
 • โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • สำนักงานกิจการพลังงาน
 • วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 • ศาลปกครอง
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฏร์บูรณะ
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • โรงเรียนสตรีวิท
 • ปั้มปตท. คลอง 7 รังสิต-นครนายก
 • โรงงานยาสูบ
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • KTP
 • โรงแรม พระนครแกรนด์วิว
 • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • มูลนิธิพระคุณเชียงใหม่
 • ทีวีบูรพา
 • โรงเรียนกวดวิชาทักษิณา
 • ม.ทร.สุวรรณภฺุมิ(ศูนย์นนทบุรี)
 • Sidel South Asia- Pacific Ltd
 • ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แหลมแท่น กองบัญชาการกองทัพไทย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Pullman Bangkok King Power
 • LYP RESORT
 • MEA Live
 • วิทยาลัยเทคโนโลยี พงษ์สวัสดิ์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • มูลนิธิพันธกิจแห่งความเมตตา
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด
 • บริษัท มาเคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท สุขกฤต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
 • โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • กองร้อยทหารขนส่งทหารเรือ
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF)
 • โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่
 • ช้างคลานเวย์
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด (เสื้อตราห่านคู่)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ธุดงคสถานล้านนา
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - จังหวัดลำปาง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • ศาลากลางจังหวัดน่าน
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สาขา320)
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด
 • KFC
 • บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน)
 • Connell Bros(Thailand) Co.,Ltd.
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพรเกียรติ
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • Siam Paragon Development Co.,Ltd.
 • โรงเรียนปลวกแดง
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
 • วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • กรมสื่อสารทหาร
 • วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • IIDA-SEVEN SUNS Co.,Ltd.
 • องค์กร พระยะโฮวาห์
 • มหาวิทยาลัยสารคาม
 • Comcast Technology CO.,Ltd
 • Grand Mercure Bangkok Nana
 • Transition Systems and Network (Thailand) CO.,LTD
 • ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร
 • โรงแรมมาริออท หัวหิน
 • สำนักเลชาธิการนายกรัฐมนตรี
 • Family Health International
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / แอร์พอร์ต ลิ้งค์
 • กรมป่าไม้
 • โรงแรมมาริออท ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • บมจ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
 • Bangkok Phuket Hospital Co.,Ltd.
 • บริษัท เคเบิลทีวี(จันทบุรี) จำกัด
 • AA
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริษัท เรือรัษฏา โฮเต็ล จำกัด
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี ห้อง Traning
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • คริสตจักรพระคุณ
 • บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • A.O.Engineering Co.,Ltd.
 • บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลยะรัง
 • บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ฮั่วเซ่งเฮง
 • มูลนิธิอโศกมุนิแสงธรรม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 • วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 • โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.วชิระ
 • ศูนย์นวัตกรรมจุฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก 100 ปี
 • สวนนงนุช
 • ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี
 • IDS Medical Systems Co.,Ltd.
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • บริษัท สหพัฒนพิบูลย์(มหาชน) จำกัด
 • อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม
 • วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ห้องเรียนอัจฉริยะ
 • ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงไฟฟ้าอุทัย
 • มูลนิธิตึก สก.รพ.จุฬา คณะนิติศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ มิวเซียม สยาม

CYP HDMI to CV/SV/HDMI (Bypass) Scaler

model : CM-388M

สอบถามราคาได้จาก Line ID : @macrocare หรือ อีเมล์ sales@mc.co.th

 Manual

แปลงสัญญาณดิจิตอลจาก HDMI หรือ DVI + สัญญาณเสียง Coaxial  เป็นสัญญาณแบบอนาล็อก NTSC - PAL system, และสัญญาณเสียง L/R stereo audio มีช่อง Composite และ S-Video output

CM-388M มีช่อง Bypass สัญญาณภาพและเสียงต้นฉบับ HDMI และ Coaxial S/PDIF digital audio ไปออกจอ HDTV และเครื่องรับ ทำให้เปิดดูวิดีโอในรูปแบบ High-Definition 1080p ไปพร้อมๆ กับแปลง output ออกเป็นระบบทีวีทั่วไป (NTSC 480i or PAL 576i) ได้

คุณสมบัติ

 • HDMI 1.2, HDCP1.1 and DVI1.0 compliant
 • แปลงสัญญาณภาพดิจิตอลจาก HDMI source เป็นระบบ NTSC or PAL (สวิทช์เลือกได้)
 • แปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลจากสาย HDMI หรือ Coaxial ออกเป็นอนาล็อก stereo audio
 • รองรับความละเอียด HDTV input 480p - 1080p@60Hz (ยกเว้น 1080p@24Hz) และ PC VGA@60Hz to UXGA@60Hz.
 • *Not compatible with HDCP source.

*ไม่สามารถแปลงสัญญาณภาพ HDMI หรือ DVI source ที่มีการล้อคเข้ารหัสลิขสิทธิ์แบบ HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)

เนื่องด้วยสินค้ามีการพัฒนาคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ท่านจะนำสเปคสินค้าไปออกเอกสาร TOR เพื่อป้องกันการผิดพลาดกรุณา ขอรายละเอียดสินค้าล่าสุด ได้ที่ sales@mc.co.th
หรือ Line ID : @macrocare
ยินดีให้บริการทดสอบคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจ ได้ที่มาโครแคร์ทุกสาขา