Time base Correctors There are no products in this category.

อุปกรณ์ปรับแต่ง แสง สี contrast แก้ปัญหาสัญญาณภาพและเสียงไม่ตรงกัน วีดีโอเทปเก่าที่เก็บไว้นาน สัญญาณ Sync ของเทปเสีย เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถบันทึกต่อไปได้ ปรับแต่งให้ภาพ VDO ให้ดูมีสีสรรสดใสยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน
ถามหาอุปกรณ์, ออกแบบโซลูชัน , แก้ปัญหาเทคนิคติดต่อผ่านไลน์ @macrocare สะดวกสุดนะคะ