AREC Media Center

EM-1300

Arec Media Center Server เป็น Media Server ที่มีความสามารถในการ จัดเก็บ บริหารจัดการ แก้ไข และถ่ายทอดสดวิดีโอการบรรยาย เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ถามหาอุปกรณ์, ออกแบบโซลูชัน , แก้ปัญหาเทคนิคติดต่อผ่านไลน์ @macrocare สะดวกสุดนะคะ


ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจ

AREC EM-1300 Media Center ใช้เทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลให้กับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบนด์วิธได้อย่างราบรื่น และมีเสถียรภาพเมื่อใช้งานร่วมกับโมดูล "Lecture Publishing Platform" EM-1300 Media Center สามารถบริหารจัดการ, การแก้ไข, และ การถ่ายทอดสดวิดีโอการสอน/การบรรยายเพื่อสร้างศูนย์การเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ ให้กับมหาวิทยาลัย/องค์กร ด้วยความที่เป็น "Customer Management Platform" จึงทำให้ผู้รับชมปลายทางสามารถเข้าถึงการบรรยายผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้จากทุกที่ในโลก EM-1300 Media Center ได้มาพร้อมกับ “Video Reporting Module” เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการวิดีโอ และการประเมินผลที่ดียิ่งขึ้น

Majar Features

Fully Automated Cloud Lecture Publishing

EM-1300 Media Center ไม่เพียงแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์เท่านั้น แต่เมื่อทำงานร่วมกับ AREC MediaStation และโมดูลซอฟต์แวร์แบบพิเศษ จึงมีความสามารถในการถ่ายทอดสดบนคลาวด์แบบอัตโนมัติ การสอน/การบรรยายที่ถูกบันทึกโดยMediaStation จะถูกอัปโหลดไปยัง MediaCenter เพื่อถ่ายทอดสดบนคลาวด์ได้ทันที

3 Major Functions: Video file storage, management and batch file publishing

  • การบริหารจัดการ: ควบคุมได้หลายๆห้องเรียนพร้อมกัน, จัดการการบรรยาย / แก้ไข / ถ่ายทอดสด

  • การจัดเก็บข้อมูล : การบันทึกการบรรยายได้จากหลายๆห้องเรียนพร้อมกัน

  • การถ่ายทอดสด, วิดีโอตามคำขอ(VOD), การถ่ายทอดไปยังช่องทางอื่นๆที่กำหนดได้เอง

Leading Edge Video/Audio Streaming Technology

AREC EM-1300 มาพร้อมกับเทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม เพื่อกระจายเนื้อหามัลติมีเดียได้อย่างราบรื่นในรูปแบบ Full HD เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบนด์วิธที่จะปรับคุณภาพและความเร็วในการรับส่งข้อมูลตามขนาดของหน้าจอ และตามลักษณะของอุปกรณ์ปลายทาง

Lecture Publishing Platform

มาพร้อมกับ AREC Lecture Publishing Platform, AREC EM-1300 จึงสนับสนุนการรับชมจากเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ Windows, MAC และ Android เพื่อสร้างศูนย์การเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ให้กับมหาวิทยาลัย/องค์กร

Broadcast on Demand, Breaking Distance Barriers

AREC Lecture Publishing Platform สนับสนุนการรับชมจากเวปเบราว์เซอร์ของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมื่อเข้าสู่ระบบการบรรยายแบบออนไลน์แล้ว นักเรียนจะได้รับอิสระในการเข้าถึงบทเรียนที่มีทั้งหมดได้จากทุกที่ทุกเวลา

Flexible Learning Solution from Any Distance

นักเรียนที่รับชมการถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกรับชมได้จากหลายๆวิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาการบรรยาย หรือ เลือกเนื้อหาเฉพาะด้านโดยใช้ระบบ Index Service นักเรียนยังสามารถให้คะแนน แสดงความคิดเห็นแบ่งปัน และแนะนำการบรรยายเหล่านี้ให้กับเพื่อนได้

User Account and Grouping Management

ฟังก์ชั่นการจัดการบัญชีและการจัดการกลุ่ม ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการกลุ่มบัญชีผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามได้บทบาทและหน้าที่นั้นๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ, นักวิชาการ, นักเรียน ฯลฯ

Powerful Live Broadcasting Engine

AREC Live Broadcasting Engine ใน EM-1300 สามารถรับข้อมูล และถ่ายทอดสดจาก AREC Media Stations ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหน้าเวปที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้รับชมปลายทางได้รับประสบการณ์การดูการถ่ายทอดสดสดที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

Lecture Editing Management Module

ผู้ดูแลระบบของ AREC EM-1300 สามารถทำตารางการสอน/การบรรยาย ได้ เพื่อรวมข้อมูลการบรรยาย และวิดีโอที่ถูกบันทึกเข้าไว้ด้วยกันโดยอัตโนมัติ ระบบ Lecture management platform จึงสามารถแทรกดัชนี (Index) ลงไปในการสอน/การบรรยาย เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านบทความ และเนื้อหาบรรยายได้

Supports Auxiliary Documents Insertion

AREC EM-1300 ช่วยให้ผู้สอนสามารถแทรกไฟล์เอกสารลงวิดีโอการสอน/การบรรยาย ได้ ฟังก์ชันนี้สนับสนุนรูปแบบไฟล์หลายรูปแบบ เช่นWord และ PPT เพื่อเพิ่มเนื้อหาการสอน/การบรรยาย และเพิ่มประโยชน์ในการเรียนรู้ในระยะยาว

Video Reporting Module

The AREC Video Reporting Module ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและสถิติต่างๆแก่ผู้ดูแลระบบรวมทั้งบันทึกผลการสอน/การบรรยาย การให้คะแนน และคำแนะนำ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวิเคราะห์แบบลงรายละเอียด และช่วยในการเปรียบเทียบ-เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อระบุและตรวจสอบแนวโน้มที่สำคัญ, การจัดอันดับ และพฤติกรรมในการรับชม

Campus Broadcasting Channel Service

AREC EM-1300 สามารถเชื่อมโยงกับ AREC Media Stations ภายในมหาวิทยาลัย/องค์กร เพื่อให้บริการในการถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริการเผยแพร่ข่าวสารแบบหมุนเวียน หรือ แบบเฉพาะกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ประกาศ, ข่าวสารที่สำคัญให้กับมหาวิทยาลัย/องค์กร