สินค้าสั่งจองล่วงหน้า PCCOM PCI BUS 2 PORT RS 422 CARD

PCCOM PCI BUS 2 PORT RS 422 CARD

PCCOM2 (RS422)


The PCCOM PCI bus 2 port adapter is an 32 bits PCI bus board with Plug and Play (PnP) features, it provides two asynchronous serial communicationports RS422, which link the computer and serial peripheral devicessuch as terminals, modems, serial printers, plotters, ... etc.

The PCCOM PCI bus 2 port adapter is particularly suited to facilitate the connection of terminals (VDUs) in multi-user operating systems. The PCCOM board may be installed in any Pentium or hardware compatible systems. The PnP features let hardware configuration for IRQ and I/O address is detected by BIOS automatically, you don't need set switch and jumper
.

Since most of the computer has its own COM1 and COM2, the PCCOM PCI bus 2 port adapter can be configured from COM4.

On board 16550 chip provides two 16550 functions which contains 16 bytes FIFO buffer for each 16550 ports. There are two kinds of mode can be choose, one is normal speed mode that its baud rate up to 115200, another is high speed mode that its baud rate up to 460K.


The features of the PCCOM PCI bus 2 port adapter are:

32 bit PCI bus with Plug and Play (PnP) features.
Two RS422 ports for asynchronous communications.
Suitable for SCO UNIX, Linux, MS/DOS, WINDOWS NT/2000/XP, WINDOWS 95/98/ME, OS/2.. etc.
Pentium hardware compatibles.
Baud rate up to 115200 for normal speed mode and up to 460K for high speed mode.
Provides 16550 or 16650 port that contains FIFO for each port.
Up to 4 boards be installed in one computer system.
Software compatible with PCCOM98/2000/XP.
Operating temperature 0 to 60
Professional serial COM technology technical support and design.

PACKING INFORMATION

PCCOM Card
Installation CD
User Manual

สินคาใกล้เคียงเพิ่มเพื่อน

ถามหาอุปกรณ์, ออกแบบโซลูชัน , แก้ปัญหาเทคนิคติดต่อผ่านไลน์ @macrocare สะดวกสุดนะคะ

ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจ