สินค้าสั่งจองล่วงหน้า อุปกรณ์รับ-ส่งภาพไร้สาย สำหรับห้องเรียน, ห้องประชุม

อุปกรณ์รับ-ส่งภาพไร้สาย สำหรับห้องเรียน, ห้องประชุม

WiCS-2100

อุปกรณ์รับ-ส่งภาพไร้สาย สำหรับห้องเรียน, ห้องประชุม สำหรับส่งหน้าจอขอโน๊ตบุ๊ค มือถือ ไปยังเครื่องฉายภาพ หรือจอภาพ ได้แบบไร้สาย ปรับรูปแบบการแสดงผล (layout) เมื่อมีการนำเสนอหลายคนได้แบบอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ถามหาอุปกรณ์, ออกแบบโซลูชัน , แก้ปัญหาเทคนิคติดต่อผ่านไลน์ @macrocare สะดวกสุดนะคะ


ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจ

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
FYI Center
บริษัท นิทโก้ สยาม จํากัด
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด
บริษัท เทคพลัส จำกัด
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้จำกัด
คณะส่วนบุคคล สุวรรณภูมิ คอมเทค
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
F&N
Adecco Consulting
วุฒิชัยโปรดิวส์
โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
Reuters Software
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บริษัท เดอเบล จำกัด(ในเครือกระทิงแดง)
คริสจักรนิมิตใหม่
ร้านเพื่อนฟ้าดิน
หจก.อีดิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลคลองท่อม
ออฟฟิส คลับ(ไทย)
บริษัท โพธารา จำกัด
บริษัทเออีคอม(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไบเอร์ไทย จำกัด
สถาบันเทคโนโลนีแห่งเอเชีย(AIT)
KMUTT
TRINITY INTERNATIONAL SCHOOL
เอื้อวิทยา แมซีนเนอรี่
ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร
เค เอ็ม อินเตอร์แล็บ
เจียไต๋
เอ.เอส.อา.การช่าง
แพนอิเล็คทรอนิคส์
ม.ขอนแก่น ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ดีมายเออร์
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยสันตพล
บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
บริษัทบุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสหกรรมสิ่งทอ จำกัด
บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด
บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจก.ไทยคากินูมา
บริษัท แลคตาซอย จำกัด
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
บริษัท เอื้อวิทยา แมชีนเนอรี่ จำกัด
โรงพยาบาลพิษนุเวช
บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ซีพี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนนายเรือ
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด
Peninsula Hotel
บริษัท อิโตะไทย เมททัลเวิร์ค จำกัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
บริษัท ไพน์-แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
CP MEIJI
สนง.บริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก
สำนักงานปลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
รร.แม่เมาะ ลำปาง
รัฐสภา ตึกไทยคุ่ฟ้า
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
บริษัท คอนวูด จำกัด
บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
บ.เวิร์คพ้อยท์เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
โรงเรียนห้วยยอด
มทร.ล้านนา น่าน
บริษัท โภคีธรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
Mead Johnson Nutrition(Thailand)
จีพี เอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงกลาโหม
บริษัท ซันฟลาย จำกัด
USAID
ธนาคารกรุงไทย
Apex
Bangkok LAB
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Meeting Room SCG Cemical
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Transitions Optical (Thailand) Limited
บริษัท เอื้อวิทยาแมซีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ทีวีไดเร็ค(มหาชน) จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มายออร์
Hilton
รร.ปงพัฒนาวิทยาคม จ.พะเยา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
Bayer Thai Co.,Ltd.
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
New Well International Metalware Limited
IRPC ระยอง
กรมป้องกัน ปรับปรุงห้องบัญชการขนส่ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โรงแรมวีวิช
บริษัท เอื้อวิทยาแมชั่นเนอรี่ จำกัด
งานกรมป้องกัน
Mission Contor
สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่
Sofitel Siem Reap#AV Equipment
บริษัท ชิโนทัย จำกัด (ก่อสร้าง)
Apex Plastech
บริษัท ไทยประกันชีวิต (มหาชน) มหาชน
Rangsit University
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บจก.วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บจก.กรีนนี่กลาส
Assumption University
บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง
โรงเรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์
รพ.ภูหลวง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลสกลนคร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , จ.ขอนแก่น
โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริษัท มนทาระ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ 11 โรงเรียน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กองทัพเรือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงแรมเดอะปาร์ค 304
กรมการพัฒนาชุมชน
โรงแรมอีสติน ยามา ภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
Centara Grand
Indorama Ventures PCL
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสิงห์บุรี
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
โรงเรียนปากช่อง
บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จํากัด
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลำพูน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ทิพยประกันซีวิต จำกัด
Airco Limited
โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด
บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
บริษัท โรซ ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงพยาบาลลำพูน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
บริษัท พัฒนกล จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยมดิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บริษัท พูลผล จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสารคาม
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
กรมป่าไม้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วิทยุการบิน
บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
สนง.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DusitD2 Chiang Mai
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
บมจ.หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)
บริษัท ไบออร์ไทย จำกัด
ห้องประชุมอาคารเฉลืมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
WVK Group Co.,Ltd.
วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครสวรรค์
Mercure&IBIS Bangkok Siam
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด(มหาชน)
Pattaya Food Industries Ltd.
โรงพยาบาลน่าน
บริษัท ฟรีวิลล์ คอมเซิร์ฟ จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Visteon Automotive Electronics(Thailand) Ltd.
Amada(Thailand) Co.,Ltd.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่
กรมพลังงานทหาร
กรมควบคุมโรค
Serenity Asset Co.,Ltd.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้)
คณะสื่อสาร มอ.ปัตตานี
บริษั ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
สถานธรรม
บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
บริษัท ศิริเลิศ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด
โรงพยาบาลรามคำแหง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถาบันวิจัยพืชสวน
American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศาลแพ่งธนบุรี
กรมศุลกากร
สาธิตเกษตร พหุภาษา อมตะนคร จ.ชลบุรี
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒
กองทัพเรือภูเก็ต
กฟผ.แม่เมาะ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
กรมทางหลวงชนบท
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมชลประทานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (สนง.ใหญ่)
Bayer
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา (WBTV)  วัดยานนาวา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ
กองทัพไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
โรงแรม แอดเวอร์ไทด์
AV ANI Novotel Hotel
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม - ห้อง 135
กระทรวงวัฒนธรรม - 50 Training Room
ห้องประชุม 800 ที่นั่ง จุฬาฯ ศูนย์ จังหวัดแพร่
อบจ.พิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
โรงเรียนวัดหนองกรับ
การปะปานครหลาง ( ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรศูนย์ฝึกอบรม)
รพ.รามคำแหง
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ปราจีนบุรี
สถาบันส่งเสริม ไทย-ญี่ปุ่น
บริษัท โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ไทยซัมซุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
หจก.โปร์ เอ็นเทรด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่
มหาวิทยาลัยรังสิต
บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Singapore International School of Bangkok (SISB)
SPF SIANA(Thailand) Co.,Ltd.
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

faceook-like.png

กดติดตาม wePresent บน Facebook


คุณสมบัติ

 • ส่งหน้าจอได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เหมาะสำหรับองค์กรที่มี policy ห้ามติดตั้งโปรแกรม (ดูวิดีโอ)
 • ปรับรูปแบบการแสดงหน้าจออัตโนมัติ (dynamic screen layout) เมื่อมีการนำเสนอหลายอุปกรณ์พร้อมกัน
 • แสดงหน้าจอขนาดเล็กของทุกอุปกรณ์ที่ Log in อยู่ เพื่อจัดลำดับในการพรีเซนท์ได้ถูกต้อง (ดูวิดีโอ)
 • ใช้เมาส์จัดลำดับการพรีเซนท์ จากหน้าจอหลักที่พรีเซนท์และหน้าจอ Software MirrorOp ได้
 • มีระบบ Conference Control เพื่อให้ ADMIN ควบคุมลำดับการนำเสนอได้ ( เพิ่มเติม )
 • รับการแสดงผลจากอุปกรณ์ iOS โดยผ่านระบบ AirPlay ได้
 • รับการแสดงผลจากอุปกรณ์ Android หรือ Chromebook โดยผ่านระบบ Chromecast ได้
 • มีคุณสมบัติ Eco Standby Mode เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X โดยสามารถทำ Extended Desktop ได้
 • มีช่องต่อจอแสดงผลแบบ HDMI รองรับความละเอียด 1080p 30fps
 • สามารถแสดงงานนำเสนอจาก 4 อุปกรณ์ได้พร้อมกัน
 • สามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าคิวรอนำเสนอได้ 64 อุปกรณ์
 • สามารถต่อกับระบบเสียงได้ทาง HDMI และ 3.5mm
 • สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายที่ตรวจสอบสิทธิ์แบบ WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK ได้
 • มาตรฐาน Wireless 802.11ac เลือกใช้ความถี่ 5GHz และ 2.4GHz ได้
 • มีพอร์ต Ethernet LAN เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • มีพอร์ต USB 2 ช่อง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ input เช่น เมาส์ หรือ Touch screen USB
 • ใช้กำลังไฟฟ้าจาก power adapter แบบ DC 12V/2A หรือ Power Over Ethernet (PoE) ได้

รับประกัน 2 ปี

header2100.jpg

ข้อมูลจำเพาะ

Operating Systems Windows 7, 8, 8.1, 10 and above
Mac OS X, 10.9 and above
Android 4.0 and above, iOS9 and above
(Extended Desktop Available for Windows and Mac)
Supports Native Industry Standards Apple AirPlay / Google Chromecast
Video Outputs 1x HDMI
Frame Rate Up to 30 fps
Output Resolutions Up to 1080p
Number of Sources Simultaneously on Screen Up to 4 (Dynamic Screen Layout)
Number of Simultaneous Connections Up to 32
Audio Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Authentication Protocol WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK
Wireless Transmission Protocol 2.4 GHz / 5 GHz (ac)
Reach Up to 30m (100ft)
Frequency Band 2.4 GHz and 5 GHz
Connections 1X Ethernet LAN
1x (back) + 1x (front) USB
Certifications FFC/CE/IC/C/C-TICK/SRRC/NCC
Warranty 2 Years (possible to extend)
Size 169.87 x 129.19 x 45.52 mm
Power External power adaptor (DC 12V/2A), Power over Ethernet

วิดีโอแนะนำอุปกรณ์ และ การใช้งาน

การส่งหน้าจอได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ

แสดงหน้าจอขนาดเล็ก ของผู้พรีเซนท์ทั้งหมด (เฉพาะรุ่น WiCS-2100)

ใช้เมาส์ จัดลำดับการพรีเซ้นท์

ใช้เมาส์ คีบอร์ด เพื่อควบคุมเครื่อง PC ที่กำลังฉายภาพ

การส่งหน้าจอจาก Notebook และ iPhone

ใช้งานร่วมกับจอสัมผัสแบบ (Touch Screen)

การเขียนอธิบายเพิ่ม บนงานนำเสนอ (เฉพาะรุ่น WiPG1600W, WiCS-2100)

ต้องการให้สาธิตการใช้งานที่หน่วยงานของท่าน

กรุณาติดต่อ Line ID @macrocare หรือ 02-641-0843-4, 02-642-1258-9

3 other products in the same category: