Volume Level มีสินค้า 2

อุปกรณ์เพิ่มเสียง

กำลังแสดง 1 - 2 จาก 2 ชิ้น


  • Model : HVL01

    ขยายสัญญาณเสียง HDMI ให้ต่อระยะได้ไกลขึ้นและช่วยปรับระดับเสียงอัตโนมัติ บ่อยครั้งที่สัญญาณเสียงมาจากแหล่งจ่ายให้สัญญาณเสียงไม่เท่ากัน เช่น เครื่องเล่น,ทีวี,เอฟเฟคจากภาพยนต์หรือห้องควบคุมเสียง HVL01 ช่วยให้ระดับเสียงสม่ำเสมอ ให้สัญญาณเสียงระดับ SRS TruVolume™ 

  • Model : DCT-6S

    อุปกรณ์ปรับระดับเสียง ช่วยให้ระดับเสียงคงที่ บ่อยครั้งที่สัญญาณเสียงมาจากแหล่งจ่ายให้สัณญาณเสียงไม่เท่ากัน เช่น สัณญาณจาก เครื่องเล่น,ทีวี,หรือห้องควบคุมเสียง DCT-6S ช่วยให้ระดับเสียงคงที่เวลาสลับสัญญาณ และเพิ่มสัณญาณให้อัตโนมัติ

กำลังแสดง 1 - 2 จาก 2 ชิ้น