การรับประกัน-ส่งซ่อม

การรับประกันสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยมาโครแคร์ แต่ละยี่ห้อ, เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าใหม่, การรับประกันงานซ่อม, ระยะเวลาในการส่งซ่อมผู้ผลิต, เงื่อนไขการหมดสภาพการรับประกัน และที่อยู่สำหรับส่งซ่อมทางไปรษณีย์/ขนส่ง

warranty_icon.pngDownload Driver & Software

ATEN

Avermedia

Artisul

CYPRESS

Datavideo

Egreat

วิธีอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Egreat (เฉพาะรุ่น EG-R และ EG-S Series)

Kworld

Lapazz

Nexis / MCTEK / M-Tek

Sunix

Teacher Like

WePresent

Wansview

ยี่ห้ออื่น ๆ