Visual

อุปกรณ์เพื่อการใช้งานด้านภาพและเสียงสำหรับ สตูดิโอ, กลุ่มอุตสาหกรรม, โชวรูม-ร้านค้า, สำนักงาน, หน่วยงาน, ห้องประชุม บ้านพักอาศัย ได้แก่ Digital Signage ทำสื่อประชาสัมพันธ์, เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้งานเฉพาะทาง, การ์ดตัดต่อระดับ 4K, วิดีโอสตรีมมิ่ง ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต, ระบบ Virtual Studio ทำ Chromakey ซ้อนฉากเขียว สำหรับงานบรอดคาซท์, อุปกรณ์ส่งภาพไร้สายสำหรับห้องประชุม, สลับสัญญาณวิดีโอแบบเมตริกซ์, อุปกรณ์แยกเสียง รวมเสียง, HDBaseT ขยายสัญญาณทั้งหมดไปตามจุดต่างๆระยะไกล, ขยายสัญญาณวิดีโอผ่าน Fiber Optic, ระบบ Video Wall Contrller, dnp Optical Screen จอโปรเจคเตอร์ที่คมชัดในที่สว่าง DATA CENTER SOLUTION

Sound

อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเสียง เช่น อุปกรณ์ขยาย กระจาย แปลง สัญญาณเสียง ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ แยก และ รวม สัญญาณเสียงเข้าและออกจาก HDMI/SDI

KVM

อุปกรณ์สลับควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อการใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สนามบิน ได้แก่ KVM Switch, KVM Extender, LCD KVM Switch, Matrix KVM, Over IP KVM และ KM Switch เป็นต้น

PDU

Power Distribution Unit ใช้สำหรับกระจายไฟเลี้ยงให้กับเซิร์ฟเวอร์ภายในตู้แร็ค ช่วยให้คุณสามารถสั่งเปิด ปิด รีบู๊ตเซิร์ฟเวอร์ได้ ผ่านเน็ต พร้อมต่อเซ็นเซอร์แจ้งเตือนอุณหภูมิ ความชื้น ได้ด้วย

Ports

อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อต่างๆเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ กลุ่มอุตสาหกรรม, โชวรูม-ร้านค้า, สำนักงาน, หน่วยงาน, ห้องประชุม บ้านพักอาศัย ได้แก่ อุปกรณ์เพิ่ม/แปลง การเชื่อมต่อ Serial RS-232 ควบคุมเครื่องจักร หรือ เครื่องมือเฉพาะทาง, Parallel ต่อเครื่องพิมพ์/ปรินท์เตอร์, USB3.1 ที่โอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วกว่า, สลับ/แชร์การใช้อุปกรณ์ USB, ขยายระยะทางสาย USB ให้ไกล, Gigabit ethernet Card เพื่อเครือข่ายความเร็วสูง

Tablet

กราฟิกแทปเล็ต สำหรับวาดภาพ digital painting และงานกราฟิกออกแบบบนคอมพิวเตอร์

IoT

สินค้าเกี่ยวกับ Internet Of Thing (เร็ว ๆ นี้)