การรับประกันสินค้า

บริษัท มาโครแคร์ จำกัด (MACROCARE Co.,Ltd) รับประกันคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าแต่ละยี้ห้อ (IN WARRANTY)

ATEN

รับประกัน 3 ปี

Accesories ที่มากับ package ดังนี้

 • รีโมท+ตัวรับสัญญาณ IR รับประกัน 1 เดือน
 • สาย HDMI/DVI/VGA/KVM รับประกัน 6 เดือน
 • หม้อแปลง รับประกัน 6 เดือน

Accesories ที่ซื้อแยก ดังนี้

 • รีโมท+ตัวรับสัญญาณ IR รับประกัน 1 เดือน
 • สาย HDMI/DVI/VGA/KVM รับประกัน 1 ปี
 • หม้อแปลง รับประกัน 1 ปี

AverMedia

รับประกัน 1 – 2 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า)

Aritusl

รับประกัน 1 ปี

CYP

รับประกัน 1 ปี

Accessories รับประกัน 1 ปี

datavideo

รับประกัน 2 ปี (ลงทะเบียน เพิ่มเป็น 3 ปี urgent.gifคลิกที่นี่ )
ยกเว้น รายการด้านล่าง

 • Teleprompter ทุกรุ่น รับประกันเฉพาะ Remote 1 เดือน
 • Multi-Core Cable รับประกัน 7 วัน
 • LCD monitor รับประกัน 1 ปี

Accessories ที่มากับ package หรือซื้อใหม่ ดังนี้ รับประกัน 1 เดือน

 • หม้อแปลง
 • รีโมท

Cyberview

รับประกัน 3 ปี

Accessories รับประกัน 1 ปี

dnp

รับประกัน 1 ปี

Egreat

รับประกัน 2 ปี

Accessories รับประกัน 1 ปี

EVO Pure

รับประกัน 1 ปี

G&D

รับประกัน 1 ปี

KEN

รับประกัน 1 ปี

NEXIS

รับประกัน 1 – 3 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า)

Accessories รับประกัน 1 ปี

ดูได้จาก Warranty sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า

Vanzel

รับประกัน 1 ปี

รับประกัน 2 ปี (เฉพาะรหัสสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย L และซื้อตั้งแต่เดือน 8/2562 เป็นต้นไป )

Sunix

รับประกัน 3 ปี

WePresent

รับประกัน 2 ปี (เฉพาะที่ซื้อตั้งแต่ มิ.ย. 2562)

Accessories รับประกัน 1 ปี

SnapShow

รับประกัน 2 ปี

Accessories รับประกัน 1 ปี

SpaceGate

รับประกัน 1 ปี

หมายเหตุ

ยี่ห้อที่ไม่ได้ระบุระยะประกันของ Accessories เช่น สาย, รีโมท, สายรับสัญญาณ IR รับประกัน 1 เดือน เนื่องจากมีโอกาสเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ทะนุถนอมได้
เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ *

กรณีที่สินค้าเสีย อันเกิดจากการติดตั้งใช้งานตามปกติ

ATEN และ WePresent

เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่กรณีซื้อไปไม่เกิน 6 เดือน


ยี่ห้ออื่น ๆ

เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่กรณีซื้อไปไม่เกิน 7 วัน


* ยกเว้นสินค้า by order เนื่องจากเป็นสินค้าที่สั่งตามความต้องการของลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ จึงไม่มีสต็อก และ กรณีสินค้าขาดสต็อก อาจไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าได้ทันที
การรับประกันงานซ่อม สินค้าที่หมดประกัน และมีค่าใช้จ่าย

 • ต่ออายุการรับประกันสินค้า ATEN ให้ 5 เดือน*
 • ต่ออายุการรับประกันสินค้ายื่ห้ออื่น ๆ 3 เดือน*

* การต่ออายุประกัน เริ่มนับถัดจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้ง ให้มารับคืนสินค้า
ระยะเวลาในการส่งซ่อมผู้ผลิต

 • กรณีที่ต้องมีการส่งซ่อมตปท. สินค้า ATEN, Egreat, NEXIS จะใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน ยี่ห้ออื่น 45-60 วัน
 • กรณีลูกค้ามีความจำเป็นต้องการซ่อมแบบเร่งด่วน สามารถทำได้โดยแจ้งให้บริษัทส่งซ่อมตปท. แบบเร่งด่วน ทั้งนี้จำเป็นต้องมีค่าขนส่งแบบเร่งด่วนเพิ่มเติม
 • สินค้าที่ค้างรับคืน เกิน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เก็บรักษาไว้ เนื่องจากสถานที่มีจำกัดเงื่อนไขการหมดสภาพการรับประกันของสินค้า

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุม ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท และอุบัติเหตุ ต่างๆ กรณีดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติภายนอก ได้แก่ แตก ,หัก, ผิดรูป มีการดัดแปลง บางส่วนที่หายไป
 2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้ งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบสนิม, มีคราบน้ำ, ตะไคร่น้ำ, วงจรมีรอยไหม้ หรือ ลายวงจรขาด เป็นต้น
 3. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือ สติกเกอร์รับประกัน (warranty sticker) บนตัวสินค้า
 4. สติกเกอร์รับประกัน ของบริษัทฯ หรือ supplier บนตัวสินค้า มีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
 5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 6. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
 7. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯการส่งซ่อมสินค้าทางไปรษณีย์/ขนส่ง

ที่อยู่ส่งซ่อมสินค้า บริษัท มาโครแคร์ จำกัด เลขที่ 88/8 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170 โทร.02-459-1111

กรุณาเขียนอาการเสียของสินค้า พร้อมชื่อ และ เบอร์ติดต่อกลับ แนบมากับสินค้าด้วยในกล่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ขอบคุณครับ