Media Server มีสินค้า 5

Media Server สำหรับทำ VOD, Live Streaming

กำลังแสดง 1 - 5 จาก 5 ชิ้น


 • Model : MS9000

  มีเดียเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการถ่ายทอดสดจาก Encoder ผ่านเน็ต หรือดูย้อนหลัง กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงวิดีโอของผู้ชมได้

 • Model : NVS-200-4HDMI

  NVS-200-4HDMI สามารถสร้างโซลูชั่น Video On Demand สำหรับผู้ชมบนเครือข่าย LAN ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียน เช่น ต้องการแบ่งปันข้อความประกาศในตอนเช้าผ่านเครือข่ายภายในองค์กร

 • Model : NVS-200-8HDMI

  NVS-200-8HDMI สามารถสร้างโซลูชั่น Video On Demand สำหรับผู้ชมบนเครือข่าย LAN ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียน เช่น ต้องการแบ่งปันข้อความประกาศในตอนเช้าผ่านเครือข่ายภายในองค์กร

 • Model : NVS-200-4SDI

  NVS-200-4SDI สามารถสร้างโซลูชั่น Video On Demand สำหรับผู้ชมบนเครือข่าย LAN ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียน เช่น ต้องการแบ่งปันข้อความประกาศในตอนเช้าผ่านเครือข่ายภายในองค์กร

 • Model : NVS-200-8SDI

  NVS-200-8SDI สามารถสร้างโซลูชั่น Video On Demand สำหรับผู้ชมบนเครือข่าย LAN ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียน เช่น ต้องการแบ่งปันข้อความประกาศในตอนเช้าผ่านเครือข่ายภายในองค์กร

กำลังแสดง 1 - 5 จาก 5 ชิ้น