Edge Blending มีสินค้า 5

Edge Blending Processor ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Projector หลายตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้แสดงภาพใหญ่ เช่นการแสดงภาพแบบ Panorama บนผนังขนาดใหญ่ ผนังตรง และผนังโค้ง โดยสามารถลดแสงด้านข้างที่มีแสงทับกันได้ และฟังก์ชั่นอีกมากมาย
กำลังแสดง 1 - 5 จาก 5 ชิ้น


 • Model : PW824G

  Edge Blending Projector Video Processor คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ Projector ราคาถูกหลาย ๆ ตัว เชื่อมต่อการแสดงผลกันเป็นวิดีโอวอลล์ เช่นการแสดงภาพพาโนราม่าได้อย่างแนบเนียน

 • Model : PW822C

  Video Processor ที่ช่วยให้คุณสามารถผสมขอบภาพของโปรเจคเตอร์ 2 ตัวเข้าด้วยกัน (ทำ Edge Blending Projector) รองรับการฉายภาพได้ทั้งผนังเรียบ และผนังโค้ง และสามารถเพิ่มจำนวน Projector ได้ ด้วยการต่อพ่วง Processor เพิ่มเติมในระบบ

 • Model : PW833C

  Video Processor ที่ช่วยให้คุณสามารถผสมขอบภาพของโปรเจคเตอร์ 3 ตัวเข้าด้วยกัน (ทำ Edge Blending Projector) รองรับการฉายภาพได้ทั้งผนังเรียบ และผนังโค้ง และสามารถเพิ่มจำนวน Projector ได้ ด้วยการต่อพ่วง Processor เพิ่มเติมในระบบ

 • Model : PW844C

  Video Processor ที่ช่วยให้คุณสามารถผสมขอบภาพของโปรเจคเตอร์ 4 ตัวเข้าด้วยกัน (ทำ Edge Blending Projector) รองรับการฉายภาพได้ทั้งผนังเรียบ และผนังโค้ง และสามารถเพิ่มจำนวน Projector ได้ ด้วยการต่อพ่วง Processor เพิ่มเติมในระบบ

 • Model : PW812G

  Edge Blending Projector Video Processor คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ Projector ราคาประหยัดหลายตัว เชื่อมต่อการแสดงผลกันเป็นวิดีโอวอลล์ เช่นการแสดงภาพพาโนราม่าได้อย่างแนบเนียน

กำลังแสดง 1 - 5 จาก 5 ชิ้น