ตารางช่วยเลือกรุ่น Docking Station และ USB type C Display Dock

(สำหรับ mobile เลื่อนไปทางขวา เพื่อดูรุ่นอื่น ๆ)
รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่รูป
Features UH7230 UH3234 UH3230 UH3231 UH3232 UH3233 CCV50PB US7220
Computer Connection Thunderbolt 3 USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Thunderbolt 2 (2 Port swithing)
Device Thunderbolt 3 1
USB-C 1
USB3.1 3 3 3 1 1 1 1 3
USB2.0   2
Thunderbolt 2   1
eSATA Port           1
Gigabit Ethernet Port 1 1 1 1 1 1
Audio Input 1 ช่องเดียว กับ Output 1   1
Audio Output 1 1 1   1
Video Output DisplayPort 1 1 1 2
Thunderbolt 3 1
Thunderbolt 2           1
HDMI 1 1 1 2 1 1
VGA 1 1 1
USB-C Power Charging Support Yes Yes Yes Yes
Dual View Thunderbolt 3 4K@60*
USB-C
Thunderbolt 2           3840x2160@60
DisplayPort 4K@60 1920x1080@60 2048x1200@60 1920x1200@60
HDMI 1920x1080@60* 1920x1200@60 1920x1200@60   3840x2160@30
VGA
Single View Thunderbolt 3 5K@60
USB-C 4096x2160@60
Thunderbolt 2           3840x2160@60
DisplayPort 4096x2160@60 3840x2160@30 3840x2160@30 3840x2160@30
HDMI 3840x2160@30 4096x2160@30 3840x2160@30 3840x2160@30 1920x1200@60 3840x2160@30
VGA 1920x1200@60 2048x1152@60 1920x1200@60
หมายเหตุ **, *** **, ***, **** **, ***, **** ** **, *** ** *****

หมายเหตุ

* เลือกใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
** สำหรับ video output ที่ใช้ผ่านพอร์ต USB-C เครื่องคอมฯ ต้องรองรับโหมด DisplayPort Alternative Mode (Alt Mode)
*** สำหรับการแสดงผลแบบ Dual View การ์ดจอของคอมฯ ต้องรองรับ MST technology - เครื่อง Mac รองรับ single-view output เท่านั้น
**** รองรับ DP++ standart จึงสามารถใช้ active/passive video adapter แปลงจาก DP เป็น DVI/HDMI ได้
***** กรณีต่อจอ mini DisplayPort จะไม่รองรับโหมด Dual View และไม่รองรับการต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ Daisy Chain