ตารางช่วยเลือกรุ่น Docking Station และ USB type C Display Dock

(สำหรับ mobile เลื่อนไปทางขวา เพื่อดูรุ่นอื่น ๆ)
รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่รูป
FeaturesUH7230UH3234UH3230UH3231UH3232UH3233CCV50PBUS7220
Computer ConnectionThunderbolt 3USB-CUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CThunderbolt 2 (2 Port swithing)
DeviceThunderbolt 31
USB-C1
USB3.133311113
USB2.0 2
Thunderbolt 2 1
eSATA Port     1
Gigabit Ethernet Port111111
Audio Input1ช่องเดียว กับ Output1 1
Audio Output111 1
Video OutputDisplayPort1112
Thunderbolt 31
Thunderbolt 2     1
HDMI111211
VGA111
USB-C Power Charging SupportYesYesYesYes
Dual ViewThunderbolt 34K@60*
USB-C
Thunderbolt 2     3840x2160@60
DisplayPort4K@601920x1080@602048x1200@601920x1200@60
HDMI1920x1080@60*1920x1200@601920x1200@60 3840x2160@30
VGA
Single ViewThunderbolt 35K@60
USB-C4096x2160@60
Thunderbolt 2     3840x2160@60
DisplayPort4096x2160@603840x2160@303840x2160@303840x2160@30
HDMI3840x2160@304096x2160@303840x2160@303840x2160@301920x1200@603840x2160@30
VGA1920x1200@602048x1152@601920x1200@60
หมายเหตุ**, *****, ***, ******, ***, ********, **********

หมายเหตุ

* เลือกใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
** สำหรับ video output ที่ใช้ผ่านพอร์ต USB-C เครื่องคอมฯ ต้องรองรับโหมด DisplayPort Alternative Mode (Alt Mode)
*** สำหรับการแสดงผลแบบ Dual View การ์ดจอของคอมฯ ต้องรองรับ MST technology - เครื่อง Mac รองรับ single-view output เท่านั้น
**** รองรับ DP++ standart จึงสามารถใช้ active/passive video adapter แปลงจาก DP เป็น DVI/HDMI ได้
***** กรณีต่อจอ mini DisplayPort จะไม่รองรับโหมด Dual View และไม่รองรับการต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ Daisy Chain