วิดีโอแนะนำการใช้งาน wePresent

WePresent คืออะไร
การใช้ WePresent ในห้องเรียน
การใช้ WePresent ในสำนักงาน

การตั้งค่าใช้งาน WePresent

WiCS-2100

การส่งภาพจาก PC ไปยัง WiCS-2100 โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์
วิธีส่งภาพหน้าจอจาก PC/Mac ไปยัง WiCS-2100
วิธีส่งภาพหน้าจอมือถือ iOS/Android ไปยัง WiCS-2100
การใช้ Virtual Whiteboard บน WiCS-2100
จัดคิวการพรีเซนต์ ด้วยเม้าส์

WiPG-1600w

ส่งภาพไร้สายจาก PC ไปยัง WiPG-1600w

WiPG-2000s

ส่งภาพไร้สายจาก PC และ iOS ไปยัง WiPG-2000s
Remote Desktop ควบคุมเครื่องที่กำลังส่งภาพไร้สาย ด้วย KB/Mouse ที่ต้องกับ WiPG-2000s
การใช้งาน USB Player