redbar.jpg

หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Supernova Flex ขนาด 120 นิ้ว
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ต้องการ ภาพที่คมชัด สีสันสดใส โดยไม่ต้องปิดไฟ ในห้องประชุม
dnp flex classic 120inch สถาบันพระปกเกล้า
dnp flex classic 120inch สถาบันพระปกเกล้า