redbar.jpg

หน่วยงาน : Shiseido Japan Co., Ltd., Tokyo, Japan
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Supernova Blade 120 นิ้ว
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ใช้เป็น Digital Signage ภายในห้องรับประทานอาหารที่ทันสมัย ต้องการจอแสดงผลที่สวยงามและไม่สร้างความรำคาญ หน้าจอจะต้องรับมือกับแสงที่สว่างที่มากของห้องอาหารได้ด้วย
dnp Supernova Blade 120inch at shiseido japan

dnp Supernova Blade 120inch at shiseido japan

dnp Supernova Blade 120inch at shiseido japan