ใช้งานได้ทุกคน

โปรแกรม และ APP ที่ใช้งานร่วมกับ WePresent

ระบบชื่อโปรแกรมหาได้จากคุณสมบัติ

mirrorop_for_windows.pngWindows


mirrorOp
mirrorop_usb_token.png
USB / Download
ส่งหน้าจอ windows ไปยัง wePresent

Mac

mirrorOp
mirrorop_usb_token.png
USB / Download
ส่งหน้าจอ Mac ไปยัง wePresent

Chromebook

mirrorOp
mirrorop_chrome-store.png
Chrome web store
ส่งหน้าจอ Chromebook ไปยัง wePresent

Android

mirrorOp Presenter
mirrorop_googleplay.png
Google Play Store
ส่งหน้าจอ android ไปยัง wePresent

mirrorop_for_iOS.jpeg
iOS

mirrorOp Presenter


App Store
ส่งไฟล์ รูปภาพ, เอกสาร, ส่งหน้า web browser เปิดกล้องถ่ายวิดีโอสด ส่งไปยัง wePresent
mirrorop_for_iOS.jpeg
iOS
mirrorop_airplay.png
AirPlay
มีใน iOS7 ขึ้นไป ส่งหน้าจอ iphone, ipad ไปยัง wePresent โดยไม่ต้องลง App ใด ๆ เพิ่ม