หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Supernova Core ขนาด 120 นิ้ว
ubon_university_120_dnp_core.jpg