หน่วยงาน : กรมขนส่งทางบก
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Supernova Blade ขนาด 120 นิ้ว
dnp_land_transport.jpg
dnp_land_transport2.jpg