หน่วยงาน : โรงเรียนกวดวิชา On Demand (สาขา MBK)
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Supernova Blade ขนาด 120 นิ้ว
dnp Flex Classic ขนาด 120 นิ้ว
dnp_flex_at_ondemand01.jpg
dnp_blade_at_ondemand02.jpg