หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Flex Classic ขนาด 120 นิ้ว
dnp_flex_at_kbank.jpg