หน่วยงาน : หน่วยงานรัฐ
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Infinity ขนาด 150 นิ้ว
some_gov2.jpg