หน่วยงาน : พิพิธภัณฑ์ปราสาท กรุงเทพ
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Flex Classic ขนาด 110 นิ้ว
dnp_flex_classic_at_prasart_museam.jpg