คุณสมบัติต่างๆ

1-Cross-Platform.png

Cross-Platform

ใช้งานร่วมกับ Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS
2-Quad%20Display.png

Quad Display

4 อุปกรณ์ ส่งออกหน้าจอเดียวพร้อมกัน
3-User%20Queue.png

64 Users in Queue

จำนวนผู้เชื่อมต่อ และ เข้าคิวรอส่งหน้าจอ
4-Share%20Drive.png

Share File on Cloud

พรีเซ็นท์ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในระบบ Cloud
5-Conference.png

Conference Control

จัดคิวการนำเสนอด้วยผู้ควบคุม
6-input%20USB%20mouse.png

USB HID Mouse Control

ต่อเมาส์ หรือคีบอร์ดแบบ USB หรือ AirPad* เพื่อควบคุมเครื่อง PC
9-Access%20Point.png

Join with existing network

เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

Enterprise IT Security / Authentication

รองรับตรวจสอบสิทธิ์ในระบบเครือข่ายแบบ Enterprise ได้
12-128bit-security.png

AES 128-bit Data Encryption

เข้ารหัส SSL 128bit เมื่อ login เข้าใช้งานผ่านหน้า Web Admin
13-iOS%20Mirroring.png

iOS Airplay Mirroring

ส่งหน้าจอ iPhone แบบ Real-Time
14-Auto-Detect%20HDMI%20Resolution.png

Auto-Detect Resolution

ค้นหาและปรับความละเอียดหน้าจออัตโนมัติ
15-On-Screen%20Annotate.png

On-screen Annotation

เขียนอธิบายเพิ่มบนงานนำเสนอได้
16-Save%20Annotate.png

Save Annotation to USB

บันทึกสิ่งที่เขียนเป็นรูปภาพลง USB
17-1%20to%20Many%20Distribution.png

1-to-Many Distribution

ส่งภาพจาก 1 คอมฯ ออก 4 wePresent พร้อมกัน
18-USB%20Media%20Document%20Player.png

USB Media/Document Player

เล่นไฟล์มีเดีย เอกสาร โดยไม่ต้องใช้ PC
19-Video%20Streaming.png

Video Streaming

โหมดสตรีมมิ่ง เพื่อความลื่นไหล และ เพิ่มคุณภาพวิดิโอ
20-PoE.png

Power over Ethernet (POE)

ใช้ไฟเลี้ยงจาก Network Hub ที่มีระบบ PoE