broadcast.jpg

Hardware แท้ๆ

Evo Pure ใช้โครงสร้างของฮาร์ดแวร์แบบดิจิตอลแท้ๆ ไม่บีบอัดข้อมูล และ ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียระหว่างส่งสัญญาณ และ ทำให้สลับภาพได้อย่างรวดเร็ว รองรับความละเอียดวิดีโอแบบ HD สูงถึง 2560x1080

input-tran.png

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ DVI Digital รองรับการใช้ตัวแปลงเป็น HDMI หรือ VGA ได้
เพื่อให้คุณสามารถต่อเข้าแหล่งสัญญาณได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเล่น Blu-Ray

<<< กลับไปยังเนื้อหาก่อนหน้า