ติดตั้ง ง่ายๆ

เพียงใช้สาย UTP (สาย LAN) เชื่อมต่อระหว่าง Teacher Unit ฝั่งครู ไปยัง Student Unit ฝั่งนักเรียน, ครูก็สามารถเลือกส่งภาพจาก video input ต่างๆ ของตัวเอง ไปยังนักเรียนจุดต่างๆ หรือ โปรเจคเตอร์ได้ เพิ่มความสะดวกด้วยการใช้ iPad ในการสลับภาพแบบรูปแบบกราฟฟิค ที่จำลองตามโต๊ะของนักเรียนในห้องได้ทันที

blank.jpg

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

ฝั่งครู

input-tran.png

Control Unit

เพื่อควบคุมการสลับภาพแบบกราฟฟิก

Digital Video input/output

เพื่อรับสัญญาณได้จาก 3 แหล่งอุปกรณ์

Repeater

เพื่อขยายสัญญาณไปยังตัวรับอื่นๆ

ฝั่งนักเรียน

input-tran.png

Digital Video input/output

เพื่อรับสัญญาณได้จากครู

รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 นักเรียน

<<< กลับไปยังเนื้อหาก่อนหน้า