ใช้งานง่าย ตรงจุดประสงค์

ในโหมดการสอนแบบเดิมๆ ครูจะต้องนั่งอยู่กับที่ และควบคุมการส่งภาพจากโต๊ะตัวเอง, แต่ EVO Pure ให้ครูสามารถส่งภาพเนื้อหาการสอน ซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC, Tablet ได้โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ หรือ แอพใดๆ จึงง่าย และมีความหลากหลาย รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้จริง

หน้าจอความคุมการทำงานแบบกราฟิก ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สามารถจำลองตามโต๊ะของนักเรียนในห้องได้ เหมาะสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์, ศูนย์สอบ, ห้องเรียนภาษา, ห้องประชุม หรือประยุกต์เป็นจุดประชาสัมพันธ์ก็ได้

ในชุดมาพร้อมกับ Control Center ซึ่งเรียกใช้งานระบบควบคุมผ่าน Google Chrome Browser ที่สามารถจัดเรียง Icon ของจุดรับสัญญาณได้ตามโต๊ะของนักเรียน

เพื่อให้เข้ากับห้องเรียนใดๆ สามารถปรับยืดหยุ่นได้ด้วยตนเอง

  

ฟังค์ชั่นที่สามารถทำได้

  • Group broadcasting : ครูส่งภาพไปยังจอของนักเรียนทั้งหมดได้
  • Area broadcasting : ครูส่งภาพไปยังจอของนักเรียนบางคนได้
  • Projector control : ครู่สามารถสลับภาพจาก PC, Notebook, Tablet หรือ Smartphoneไปออกโปรเจคเตอร์และ จอของนักเรียนได้                        
  • Student seats map : แสดงที่นั่งของนักเรียนทุกคนบนหน้าจอของแผงควบคุม
  • Student broadcasting : ครูสามารถเลือกส่งภาพหน้าจอของนักเรียนคนใด ไปให้เพื่อน ๆ ดูได้
  • Monitoring student : ครูสามารถเลือกดูหน้าจอของนักเรียนได้
  • Black screen : ครูสามารถปิดหน้าจอของนักเรียนได้

ตัวอย่าง:

หน้าจอบน Browser ก่อนทำการส่งภาพ

ครู : ส่งภาพ PC ไปนักเรียนทั้งหมด

ครู : ปิดหน้าจอนักเรียน

ครู : ดึงหน้าจอนักเรียน คนใคคนนึง ขึ้นมาดูที่จอครู

TS05.png

ครู : ดึงหน้าจอนักเรียน คนใคคนนึง ไปยังหน้าจอนักเรียนทั้งหมด

TS06.png

<<< กลับไปยังเนื้อหาก่อนหน้า