new_cover.jpg

ปัญหาของ ห้องคอมพิวเตอร์แลป แบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมที่ยุ่งยากสำหรับครูผู้สอน
หรือ ปัญหาเรื่องคุณภาพที่ไม่คมชัดจากระบบอนาล็อครุ่นเก่า ซึ่งสามารถทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง

วันนี้ EVO Pure จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นฮาร์ดแวร์กระจายสัญญาณวิดิโอแบบดิจิตอลคุณภาพสูง
ผ่านสาย UTP ที่มีขนาดเล็กและติดตั้งได้ง่าย สามารถต่อขยายได้ตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ
สามารถถอดออกและเสียบกลับไปใช้งานใหม่ได้ง่าย เมื่อมีมีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ย้ายห้องเรียนในอนาคต

มาพร้อมกับฟังค์ชั่นใช้งานได้ตรงจุดประสงค์ อาทิเช่น ครูส่งภาพไปยังจอของนักเรียนทั้งหมด หรือ ไปยังบางคนได้
ครูสามารถเลือกดูหน้าจอของนักเรียนคนใดคนนึง หรือ ส่งไปให้เพื่อนๆ ทั้งห้องดูได้
ทั้งหมดนี้ทำงานได้รวดเร็วไม่มีดีเลย์ และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง

<<< กลับไปยังเนื้อหาก่อนหน้า