Conference Control

ระบบจัดคิวผู้พรีเซนต์ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้เลือกหน้าจอลำดับต่อไป

ในกรณีที่ต้องการเรียงลำดับผู้พรีเซนต์ หรือ ลดความผิดพลาดถ้าหากมีการแทรกภาพหน้าจอใหม่ระหว่างที่มีผู้พรีเซนต์อยู่
wePresent จึงมีระบบจัดคิวโดยผู้ควบคุมเป็นผู้เลือกหน้าจอของผู้พรีเซนต์ลำดับต่อไปออกโปรเจคเตอร์
เพื่อเป็นการจัดระเบียบในกรณีที่มีผู้พรีเซนต์จำนวนมาก โดยทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ควบคุมจากคอมฯ ผ่าน Web Browser

youtube.png demo video (รุ่นใกล้เคียง)

07-conference_control.png

วิธีที่ 2 ควบคุมจาก USB คีย์บอร์ด เมาส์ ที่ต้องกับ wePresent

wePresent สามารถต่อ USB เมาส์ คีย์บอร์ด ได้ เมื่อไปที่เมนู User List บนหน้าจอโปรเจคเตอร์
จึงทำให้ใช้เมาส์คลิกเลือกรายชื่อผู้ที่ต้องการให้ส่งภาพภาพลำดับถัดไป
อีกทั้งยังมี icon รูปแม่กุณแจ มุมขวาบนดังภาพ เพื่อล็อคไม่ให้ผู้พรีเซนต์ส่งภาพได้ด้วยตนเอง
หรือ ปลดล็อคให้ผู้พรีเซนต์แต่ละคนส่งภาพตนเองได้อิสระ

cc_on_console.jpg