บ. มาโครแคร์ จก. จะปิดทำการ ในวันพุธที่ 23 ต.ค 62 เนื่องในวันปิยมหาราช ปัญหาเร่งด่วน กรุณาโทร 0641957015, 0866331189

redbar.jpg

หน่วยงาน : บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
dnp รุ่น/ขนาด : dnp STS ขนาด 92 นิ้ว 2 ชุด
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ต้องการจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ไร้กรอบ และคมชัดในห้องสว่าง

tcc2.jpg

tcc2.jpg

redbar.jpg