ตัวอย่างงานติดตั้งจริงของ Video Wall รุ่น FW22R

site1.jpg

site2.jpg

site3.jpg

site4.jpg

site5.jpg