Visual

ระบบ Visual System แบบต่างๆของเราสามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบมากมาย เช่น สำนักงาน, ร้านค้า, ห้องเรียน, โรงพยายาล, หอประชุม, ห้องออกอากาศ หรือพื้นที่อื่นๆ มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ต่างๆได้หลายรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงที่ต้องมีความทันสมัย และใช้งานง่าย Visual System ของเราจึงมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย เช่น ต่อพ่วงได้แบบไร้ข้อจำกัด หรือ การควบคุมระยะไกลจาก Tablet

smart_office

Collaborative Office

จอสัมผัสขนาดใหญ่เพื่อการทำงานร่วมกัน ส่งหน้าจอโน๊ตบุ๊ค,มือถือ ไร้สายไปยังจอภาพ

smart_classroom.jpg

Smart Classroom

ห้องเรียนอัจฉริยะ ผู้สอนควบคุมระบบทั้งหมดได้จาก iPad นักเรียนสามารถส่งหน้าจอไร้สายได้

digital_signage.jpg

Digital Signage for Store

ระบบกระจายสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล เช่น วิดีโอโฆษณา, แจ้งราคาโปรโมชั่น

edge_blending_projector.jpg

Virtual Room

ห้องจำลองภาพสเมือนจริง ทำพาโนราม่า 360 ไม่เสียอัตราส่วน ลดแสงเหลื่อมระหว่างรอยต่อโปรเจคเตอร์เพื่อให้ได้ภาพที่สมจริง

cctv_monitoring.jpg

Security,CCTV Monitoring Center

ระบบการแสดงภาพรวมทั้งหมดพร้อมๆกัน เช่น ระบบควบคุมความปลอดภัย, ควบคุมการจราจร หรือ สายการผลิตในกลุ่มอุตสหกรรม

surgery_room.jpg

Hospital

ระบบขยายและกระจายสัญญาณภาพ ทั้งเครื่องมือผ่านตัด เช่น ส่งภาพสดไปยังห้องเรียน ห้องประชุมที่อยู่ไกลออกไป