Tablet Solution

ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี และความต้องการใช้งานรูปแบบใหม่ๆมีเพิ่มขึ้นทุกวัน อุปกรณ์ input สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีความสำคัญในระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิกแพด สำหรับการเขียนออกแบบต่างๆ หรือ วาดรูปแบบมืออาชีพ โดยส่งข้อมูลไปยัง PC ได้อย่างแม่นยำ, ระบบจอภาพที่สัมผัสได้ เพื่อใช้งานกับแอพพลิเคชั่นมากมาย เช่น สื่อโฆษณาแบบโต้ตอบ หรือ ระบบจอภาพในการเรียนการสอนแบบ inter active

pen_mouse

Character Design

lcd_pen_mouse.jpg

Movie Director

portable_monitor.jpg

Fashion Designer