บ. มาโครแคร์ จก. จะปิดทำการ ในวันพุธที่ 23 ต.ค 62 เนื่องในวันปิยมหาราช ปัญหาเร่งด่วน กรุณาโทร 0641957015, 0866331189

Tablet Solution

ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี และความต้องการใช้งานรูปแบบใหม่ๆมีเพิ่มขึ้นทุกวัน อุปกรณ์ input สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีความสำคัญในระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิกแพด สำหรับการเขียนออกแบบต่างๆ หรือ วาดรูปแบบมืออาชีพ โดยส่งข้อมูลไปยัง PC ได้อย่างแม่นยำ, ระบบจอภาพที่สัมผัสได้ เพื่อใช้งานกับแอพพลิเคชั่นมากมาย เช่น สื่อโฆษณาแบบโต้ตอบ หรือ ระบบจอภาพในการเรียนการสอนแบบ inter active

pen_mouse

Character Design

lcd_pen_mouse.jpg

Movie Director

portable_monitor.jpg

Fashion Designer