แจ้งปิดทำการ บ. มาโครแคร์ สาขา ฟอร์จูน เป็นการชั่วคราวตามประกาศกทม. ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 12 เม.ย 2563 ท่านผู้มีอุปการะคุณสามารถติดต่อได้ที่ สนญ. สาขาราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน เบอร์ 02 459 1111

วิธีการ Update Firmware Egreat

Chipset Sigma

Step 1. ดาวน์โหลด Firmware ลงใน Flash Drive แล้วทำการแตกไฟล์ออกมาจะได้โฟลเดอร์ flashbin จากนั้นนำไปเชื่อมต่อที่ช่อง USB ของ Egreat HD Player

Step 2. เปิด Power แล้วรอจนขึ้นโลโก้ Egreat

Step 3. กดปุ่ม ← แล้วตามด้วย ↓ ↑ ประมาณ 30 ครั้งจะเข้าสู่ขั้นตอนการ Update Firmware ให้กดตอบ Yes หลังจากนั้นรอประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะรีสตาร์ทใหม่ 1 ครั้งเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการ Update FW

Chipset Realtek 1073, 1185 และ 1186

วิธี Restore EG-R1,R2,R200,R6A,R1II,R180,R200II+,R6S,R150,R200S,R300 เวลาที่ Upgrade Firmware รุ่นใหม่ๆหรือกรณีที่ Upgrade Firmware ไม่สมบูรณ์ เช่น ไฟดับ หรืออื่นๆ ทำให้เครื่องไม่สามารถ Boot ใช้งานได้ตามปกติ ต้องดูว่า Board ของเราเป็นรุ่นไหน มีอยู่ 2 รุ่น Board แบบมีปุ่ม Reset มาด้วย

Step 1. Copy Firmware ลงใน Flash Drive และแตกไฟล์ออกมาแล้วนำไปเชื่อมต่อที่ช่อง USB ของ Egreat HD Player

Step 2. หาอุปกรณ์เข้าไปกดปุ่ม Reset ค้างเอาไว้

Step 3. เปิด Power ทิ้งเอาไว้ประมาณ 5 วินาที ปล่อยปุ่ม Reset ที่เรากดเอาไว้ หลังจากนั้นประมาณ 10 วินาที จะขึ้นหน้าจอในการ Upgrade firmware ให้จนเสร็จขั้นตอนเป็นอันว่าใช้ได้เหมือนเดิม

ภาพการ Reset สำหรับ Board แบบไม่มีปุ่ม Reset (เฉพาะ EG-R1 รุ่นเก่า)

ภาพการ Reset สำหรับ EG-R200II แบบไม่มีปุ่ม Reset (เฉพาะ EG-R200II )

Step 1. Copy Firmware ลงใน Flash Drive นำไปเชื่อมต่อที่ช่อง USB ของ Egreat HD Player

Step 2. ทำตามรูปภาพที่ตำแหน่ง SW3

Step 3. เปิด Power ทิ้งเอาไว้ประมาณ 3-5 วินาที นำอุปกรณ์ที่เราช็อตที่ SW3 ออก เครื่องจะทำการ Upgrade firmware ใหม่อีกครั้ง เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย ใช้งานได้เหมือนเดิม

คู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องเล่น Egreat เฉพาะรุ่น EG-R / EG-S series

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-S7A(ENG)

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-R6S/R150/R200S Pro/R300(ENG)

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-R6AII/R1II/R180/R200II+(ENG)

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-R6A/R1/R200/R2A(ENG)