วิธีการ Update Firmware Egreat

Chipset Sigma

Step 1. ดาวน์โหลด Firmware ลงใน Flash Drive แล้วทำการแตกไฟล์ออกมาจะได้โฟลเดอร์ flashbin จากนั้นนำไปเชื่อมต่อที่ช่อง USB ของ Egreat HD Player

Step 2. เปิด Power แล้วรอจนขึ้นโลโก้ Egreat

Step 3. กดปุ่ม ← แล้วตามด้วย ↓ ↑ ประมาณ 30 ครั้งจะเข้าสู่ขั้นตอนการ Update Firmware ให้กดตอบ Yes หลังจากนั้นรอประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะรีสตาร์ทใหม่ 1 ครั้งเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการ Update FW

Chipset Realtek 1073, 1185 และ 1186

วิธี Restore EG-R1,R2,R200,R6A,R1II,R180,R200II+,R6S,R150,R200S,R300 เวลาที่ Upgrade Firmware รุ่นใหม่ๆหรือกรณีที่ Upgrade Firmware ไม่สมบูรณ์ เช่น ไฟดับ หรืออื่นๆ ทำให้เครื่องไม่สามารถ Boot ใช้งานได้ตามปกติ ต้องดูว่า Board ของเราเป็นรุ่นไหน มีอยู่ 2 รุ่น Board แบบมีปุ่ม Reset มาด้วย

Step 1. Copy Firmware ลงใน Flash Drive และแตกไฟล์ออกมาแล้วนำไปเชื่อมต่อที่ช่อง USB ของ Egreat HD Player

Step 2. หาอุปกรณ์เข้าไปกดปุ่ม Reset ค้างเอาไว้

Step 3. เปิด Power ทิ้งเอาไว้ประมาณ 5 วินาที ปล่อยปุ่ม Reset ที่เรากดเอาไว้ หลังจากนั้นประมาณ 10 วินาที จะขึ้นหน้าจอในการ Upgrade firmware ให้จนเสร็จขั้นตอนเป็นอันว่าใช้ได้เหมือนเดิม

ภาพการ Reset สำหรับ Board แบบไม่มีปุ่ม Reset (เฉพาะ EG-R1 รุ่นเก่า)

ภาพการ Reset สำหรับ EG-R200II แบบไม่มีปุ่ม Reset (เฉพาะ EG-R200II )

Step 1. Copy Firmware ลงใน Flash Drive นำไปเชื่อมต่อที่ช่อง USB ของ Egreat HD Player

Step 2. ทำตามรูปภาพที่ตำแหน่ง SW3

Step 3. เปิด Power ทิ้งเอาไว้ประมาณ 3-5 วินาที นำอุปกรณ์ที่เราช็อตที่ SW3 ออก เครื่องจะทำการ Upgrade firmware ใหม่อีกครั้ง เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย ใช้งานได้เหมือนเดิม

คู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องเล่น Egreat เฉพาะรุ่น EG-R / EG-S series

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-S7A(ENG)

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-R6S/R150/R200S Pro/R300(ENG)

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-R6AII/R1II/R180/R200II+(ENG)

คู่มือการใช้งานสำหรับรุ่น EG-R6A/R1/R200/R2A(ENG)