redbar.jpg

หน่วยงาน : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Infinity Curve ขนาด 8x2 เมตร
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ต้องการจอ Projector ที่มีความคมชัดในห้องสว่าง และโค้งรับกับโต๊ะในห้องประชุม