redbar.jpg

หน่วยงาน : แมกโนเลียส์ ราชดำริ (RISC)
dnp รุ่น/ขนาด : Giant Wide Angle ขนาด 180.7 นิ้ว (จอชนิดฉายโปรเจคเตอร์ด้านหลัง) ในห้องประชุม
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ต้องการจอขนาดใหญ่ คมชัดในห้องสว่าง และ และไม่ต้องการให้มีแสงจาก Projector ส่องโดนคนที่ยืนพรีเซนต์อยู่ใกล้หน้าจอ

mqdc2-1.jpeg

mqdc2-2.jpeg