วิดีโอแนะนำการตั้งค่า และ ใช้งาน LVP9300

การติดตั้ง LVP9300 และตั้งค่าเบื้องต้น
การตั้งค่าบันทึกและสตรีมมิ่งบน LVP9300
การสร้าง Theme บน LVP9300
การใช้งาน Online Director
การตั้งค่า Audio Backup ไปยัง FTP Server