บ. มาโครแคร์ จก. จะปิดทำการ ในวันพุธที่ 23 ต.ค 62 เนื่องในวันปิยมหาราช ปัญหาเร่งด่วน กรุณาโทร 0641957015, 0866331189

redbar.jpg

หน่วยงาน : Magnolia Quality Development Corporation Limited
dnp รุ่น/ขนาด :

Infinity ขนาด 150 นิ้ว ในห้องประชุม
Blade ขนาด 120 นิ้ว ในห้องประชุม

เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ไม่ต้องการปิดไฟในหอประชุมเมื่อฉายโปรเจคเตอร์

mqdc2.jpg

< กลับไปหน้าที่แล้ว