redbar.jpg

หน่วยงาน : AIS
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Flex ขนาด 120 นิ้ว
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ต้องการให้ภาพชัด โดยไม่ต้องการปิดไฟในห้องประชุมเมื่อฉายโปรเจคเตอร์

redbar.jpg

< กลับไปหน้าที่แล้ว