redbar.jpg

หน่วยงาน : บริษัท สยามกลการ จำกัด
dnp รุ่น/ขนาด : Flex Classic ขนาด 120 นิ้ว x 1 ในห้องเทรนนิ่ง
Flex Classic ขนาด 100 นิ้ว x 2 ในห้องประชุม
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ไม่ต้องการปิดไฟในหอประชุมเมื่อฉายโปรเจคเตอร์

siam1.png

redbar.jpg

< กลับไปหน้าที่แล้ว