redbar.jpg

หน่วยงาน : Koranit Construction Co. Ltd
dnp รุ่น/ขนาด : infinity ขนาด 140 นิ้ว ในห้องประชุม
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ไม่ต้องการปิดไฟในหอประชุมเมื่อฉายโปรเจคเตอร์

koranit01.jpg

redbar.jpg

< กลับไปหน้าที่แล้ว