บ. มาโครแคร์ จก. จะปิดทำการ ในวันพุธที่ 23 ต.ค 62 เนื่องในวันปิยมหาราช ปัญหาเร่งด่วน กรุณาโทร 0641957015, 0866331189

redbar.jpg

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี
dnp รุ่น/ขนาด : dnp Infinity ขนาด 130 นิ้ว ในห้องประชุม
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ไม่ต้องการปิดไฟในหอประชุมเมื่อฉายโปรเจคเตอร์ และต้องการความคมชัด

pea01.jpg

redbar.jpg

< กลับไปหน้าที่แล้ว