redbar.jpg

หน่วยงาน :โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีย์รัมย์
dnp รุ่น/ขนาด :flex classic ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
เหตุผลที่เลือกใช้ dnp :ไม่ต้องการปิดไฟในห้องเรียนเมื่อฉายโปรเจคเตอร์ และต้องการความคมชัด

mechai-school-01.jpg

mechai-school-02.jpg

redbar.jpg

< กลับไปหน้าที่แล้ว