redbar.jpg

หน่วยงาน : SSUP Group
dnp รุ่น/ขนาด :

Blade ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 6 ห้องอบรมพนักงาน และจัดสัมนา
Blade ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 5 ห้องประชุม

เหตุผลที่เลือกใช้ dnp : ใช้สำหรับ

1. เรียนแต่งหน้า และฝึกทำตาม
2. จัดกิจกรรม
3. ประชุม

ต้องการให้บรรยากาศในห้องสว่าง  ได้ภาพที่คมชัดเสมือนจริง  และได้มุมมองที่กว้าง  ผ้เข้าร่วมประชุม / เรียน ทั้งห้อง มองเห็นภาพบนหน้าจอได้แบบคมชัด