รายการสินค้าโดยผู้ผลิต Teacher Like


กำลังแสดง 1 - 1 จาก1 ชิ้น


  • Model : Teacher Like

    Multimedia Classroom ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่มีพีซีให้นักเรียนใช้งานแต่ละคน เหมาะสำหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่มีการฝึกทักษะการใช้โปรแกรม

กำลังแสดง 1 - 1 จาก1 ชิ้น