แจ้งปิดทำการ บ. มาโครแคร์ สาขา ฟอร์จูน เป็นการชั่วคราวตามประกาศกทม. ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 31 เม.ย 2563 ท่านผู้มีอุปการะคุณสามารถติดต่อได้ที่ สนญ. สาขาราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน เบอร์ 02 459 1111

Sound Products

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียง เช่น ขยาย, กระจาย, แปลง สัญญาณเสียงชนิดต่าง ๆ

audio_switch.jpg

Audio Switch

อุปกรณ์สลับสัญญาณเสียง

audio_converter.jpg

Audio Converter

อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงชนิดต่าง ๆ

audio_splitter.jpg

Audio Splitter

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเสียง

audio_extender.jpg

Audio Extender

อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียงให้ต่อได้ไกลขึ้น

audio_mixer.jpg

Audio Mixer

เครื่องผสมสัญญาณเสียงจากหลายช่องสัญญาณ

audio_de-embed.jpg

Audio De-Embedded

อุปกรณ์แยกเสียงออกจากสัญญาณ HDMI

audio_embed.jpg

Audio Embedded

อุปกรณ์รวมสัญญาณเสียงอนาล็อกผสมรวมเข้ากับสัญญาณ HDMI

audio_delay.jpg

Audio Delay

เครื่องปรับหน่วงสัญญาณเสียงให้ตรงกับภาพ

volumn_leveler.jpg

Volumn Leveler

อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มสัญญาณเสียง

audio_isolation.jpg

Audio Isolation

อุปกรณ์ที่ช่วยลดเสียงรบกวน เช่นเสียง ฮัม และ เสียงหึ่ม ที่เกิดจากลูป ground