ตารางช่วยเลือกรุ่น KVM Over IP

เลื่อนตารางไปทางขวาเมื่อดูบน mobile phone
1 Bus 3 Bus 5 Bus
คุณสมบัติ คำอธิบาย CN8000
CN8600 KN1000
CS1708i CS1716i KH1508Ai
KH1516Ai
KL1508AiM
KL1516AiM KL1508AiN
KL1516AiN
KN1108v
KN1116v
KN2116VA
KN2124VA
KN2132VA
KN2140VA
KN4116VA
KN4124VA
KN4132VA
KN4140VA
Remote Session จำนวนผู้ใช้ ที่เข้าถึง Server ต่างเครื่องได้พร้อมกัน 1 User
(จาก Local หรือ Remote User)
3 User
(จาก 1 Local และ 2 Remote User)
5 User
(จาก 1 Local และ 4 Remote User)
Server Port จำนวน Server ที่เชื่อมต่อกับ KVM ได้ 1 8/16 8/16 8/16 8/16 16 / 24 / 32 / 40 16 / 24 / 32 / 40
new! iPad Support ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ผ่าน iPad ด้วย App PadClient Yes Yes
UTP Cable ต่อ Server ไกลขึ้น ด้วย UTP Cable Yes Yes Yes Yes Yes
LCD Console เป็น จอ, คีบอร์ด, เมาส์ แบบพับเก็บได้ ในตัว Yes
Dual Network มี 2 LAN Card กำหนดการใช้งานได้ 2 แบบ
1. เพื่อสำรอง หากพอร์ตใดเสีย อีกพอร์ตสามารถทำงานทดแทนได้ทันที
2. กำหนด ให้เข้าถึง ได้จาก 2 IP
เฉพาะ CN8600 Yes Yes Yes
Dual Power มี Power Supply สำรอง หากตัวใดเสีย อีกตัวสามารถทำงานทดแทนได้ทันที เฉพาะ CN8600 Yes Yes Yes
Audio ต่อ ลำโพง, ไมโครโฟน สำหรับ Server ด้าน Multidia เฉพาะ CN8600 Yes Yes Yes
Vitrual Media / Smart Card / CAC Support ใช้ติดตั้ง OS หรือรับ-ส่งไฟล์จากผู้รีโมท ไปยัง Server ปลายทางได้ Yes Yes Yes Yes
Laptop USB Console ต่อสาย USB หน้าเครื่อง ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ จาก Notebook ได้ทันที เฉพาะ CN8600 Yes Yes
Built-in 1 port Power Switch สั่งเปิด-ปิด เซิร์ฟเวอร์ผ่าน LAN/Internet ได้ เฉพาะ KN1000
Blade Server Support ใช้งาน Server ที่ติดตั้งใน Blade ได้ Yes Yes Yes
Full Motion Video เล่นวิดีโอได้ลื่นไหล Yes Yes
High Speed Virtual Media ถ่ายโอนข้อมูลเร็วกว่า 2 เท่า Yes Yes
ความปลอดภัยสูงสุด FIPS 140-2 Compliant Yes Yes