PDU (Power Distribution Unit) คืออะไร ?

PDU (Power Distribution Unit) คือ อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ภายใน Data Center ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก ๆ ดังนี้

Basic PDU

Basic PDU คือปลั๊กรางไฟขนาดใหญ่ ติดตั้งเข้ากับตู้ Rack Server ซึ่งโดยมากจะไม่มี surge protection (กันไฟกระชาก) มาด้วย และถูกออกแบบมาสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน Rack ที่อยู่ใน data center เท่านั้น ไม่มีความสามารถในการดูค่าการใช้พลังงาน, การเฝ้าระวัง (monitoring) รวมไปถึง การเข้าถึงจากระยะไกล (remote access capability)

basic_pdu.jpg

Intelligent PDU

Intelligent PDU คือ PDU ที่นอกจากจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถส่งสถานะการใช้พลังงานของอุปกรณ์ IT ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อการวิเคราะห์ การจัดการพลังงาน เช่น สามารถเข้าใจการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ ในระยะเวลาที่กำหนด หรือสถานะการใช้ พลังงานบางแผนก รวมถึงข้อมูลอุณหภูมิ และ ความชื้น

pn_adv_head.jpg

Eco PDU

Eco PDU ได้เพิ่มความสามารถจาก Inelligent PDU ด้วยการควบคุมการเปิด-ปิด จากระยะไกล รวมถึงวัดการใช้พลังงาน Real time และตรวจสอบสถานะพลังงานอุปกรณ์ไอทีที่เชื่อมต่อกับ PDUs ทั้งในระดับ PDU / Outlet ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความมั่นใจในระดับสูง สำหรับ Data Center ของคุณ

eco_pdu_head.png

Why Eco PDU ?

ปัจจุบัน มีเซิร์ฟเวอร์กว่า 44 ล้านเครื่องทั่วโลก ซึ่งใช้ไฟฟ้ามากถึง 154 พันล้าน kWh ต่อปี ยังไม่รวมถึงเครื่องปรับอากาศมากมายที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นให้ทำงานได้ปกติตลอดเวลา ที่ต้องใช้พลังงานมากถึง 600 ล้าน kWh โดยที่ตัวเลขเหล่านี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงมีความหมายอย่างยิ่งที่เราจะหาวิธีในการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในห้องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อไม่มีการใช้งานให้ได้มากที่สุด เพื่อลด ภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ATEN ได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร เมื่อเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ATEN ได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกระดับ ด้วยการใช้การวิจัยและ พัฒนาที่สั่งสมมายาวนานเป็นฐาน, เรียนรู้กลไกที่กลมกลืนกับสมดุลย์ธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนพัฒนาได้เป็น New generation Intelligent PDU ที่ให้ข้อมูลการใช้พลังงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์

diagram_data_center_eco_pdu.png

ATEN Eco PDU คุ้มค่าอย่างไร ?

ATEN " ENRGence ECO PDU " ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถตัดไฟ "เฉพาะ outlet" ที่เป็นสาเหตุให้ไฟเกินได้ และยังให้ข้อมูลและดัชนีการใช้พลังงาน อย่างครบครัน อาทิเช่น PUE, DCiE, RCI, RTI , dynamic power analysis แบบ Real time พร้อมทั้งคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายดังต่อไปนี้

ลดต้นทุนทางธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการลดภาวะโลกร้อน

eco_pdu.png

สั่งเปิด ปิด รีสตาร์ท

ควบคุมได้จากทุกที่ ทุกเวลา

pdu_webbase_ui.png

สั่ง เปิด-ปิด รีสตาร์ท เซิร์ฟเวอร์, หรือ อุปกรณ์เครือข่าย ที่แฮงค์ ผ่าน LAN/Internet มีระบบตั้งการทำงานล่วงหน้า ผ่าน Web Browser ทั้งจาก PC และ Smart Phone, Tablet

ตั้งวัน-เวลาเปิด,ปิดล่วงหน้า

รายวัน, เดือน, ปี

schedule-on-off.jpg

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการปิดเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะช่วงวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ หรือเทศกาลอื่น ๆ ด้วย schedule on/off/restart ของ Eco sensor software ที่มากับ Eco PDU ช่วยให้สามารถตั้งปิดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะช่วงวันเวลาดังกล่าวได้

แจ้งสถานะแบบ Real Time

แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

alert.png

แสดงค่า Current, Voltage และ kWH ตามเวลาจริง ได้ทั้งจาก LED ด้านหน้า, Web Browser, โปรแกรมมีระบบแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติผ่านอีเมล อีกทั้งยังช่วยวางแผนการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ในอนาคต

แสดงค่า PUE, DCiE, RCI, RTI

ปรับปรุงการใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

pdu_rci_rti.png

แสดงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของดาต้าเซ็นเซอร์ ณ จุดที่เกิดปัญหา เช่น ความเย็นปากปล่อง, ความต่างอุณหภูมิ, ไอเสียร้อน, ความชื้น รวมถึง Airflow และ Heat load พร้อมแสดงคำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในดาต้าเซ็นเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

PUE (Power Usage Effectiveness) คืออะไร ?

ตรวจสอบ อุณหภูมิ ความชื้น

ความเย็นรั่วไหล ความร้อนเกินพิกัด

pdu_sensor.png

สามารถต่อ Sensor ภายนอกได้และ มีระบบแจ้งเตือน อุณหภูมิ, ความชื้น ช่วยปกป้องอุปกรณ์ IT จากความร้อนเกินพิกัด หรือช่วยหาตำแหน่งที่ความเย็นไปไม่ทั่วถึง

Per Bank/Outlet Metering Capability

ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากแค่ไหน

metering.png

ดูสถานะใช้พลังงาน และ คำนวณค่าใช้จ่ายได้ทั้งระดับ Bank/Outlet ทุกอุปกรณ์ พร้อมทั้ง Power Analysis Report รายงานการใช้พลังงานแบบกราฟได้ทั้งแบบรายวัน, เดือน, ฤดู และ ปี

Proactive Overload Protection

ตัดไฟเฉพาะ Outlet ที่เป็นสาเหตุให้ไฟเกิน

diagram_pop.png

คุณสมบัติพิเศษที่มีเฉพาะใน ATEN Eco PDU ที่จะช่วยตัดไฟ เฉพาะ Outlet ที่เป็นสาเหตุให้ไฟเกิน โดยไม่ตัดไฟทั้งหมด เหมือนกับ PDUs ทั่ว ๆ ไป

Lok-U-Plug

ไม่ใช่แค่คุณ ที่เจอปัญหาสายหลุด

lok-u-plug.png

เพื่อความปลอดภัย และ การสำรวจจากกลุ่มลูกค้า ATEN ได้รับทราบ และเข้าใจถึงปัญหาอย่างละเอียด จึงได้ออกแบบ และ จดสิทธิบัตรให้กับ Lok-U-Plug เพื่อความสะดวก และ ปลอดภัยในการติดตั้ง

มีรุ่นให้เลือกมากมาย ครบทุกความต้องการใช้งาน ที่แตกต่าง

type_pdu.png

เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน ทั้งรูปแบบบริษัทขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดใหญ่ ATEN จึงได้ออกแบบรุ่น PDUs มากมาย เพื่อให้คุณเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม ร่วมขับเคลื่อนองค์กร และ สร้างมาตรฐานการใช้พลังงานไปด้วยกัน

หลักเกณฑ์ พื้นฐานในการเลือกซื้อ PDU

 • จำนวนเซิร์ฟเวอร์ หรือ อุปกรณ์ IT ที่ต้องการใช้ เพื่อนำไปคำนวณหาจำนวน Outlet ที่ต้องการใช้งานจริง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์บางเครื่อง อาจมี Power Supply มากกว่า 1 ตัว
 • กำลังไฟ VAC Input ของอุปกรณ์ (ประเทศไทยใช้ มาตรฐาน IEC : 110-240 VAC)
 • ชนิดของ Power Outlet บน PDU โดยมากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ จะใช้ Outlet Connector ชนิด C13 และชนิด C19 สำหรับ Enterprise-class server ยกตัวอย่างเช่น Blade Server
 • Max. Amp ต่อ Bank/PDU ในบาง PDU อาจแบ่ง Circuit Breaker ออกเป็น 2 Bank (ชุด) ซึ่งเมื่อคุณทราบว่าแต่ละ Bank รองรับไฟได้กี่ Amp ก็จะช่วยให้คุณสามารถนำเซิร์ฟเวอร์มาติดตั้งได้อย่างเหมาะสม เพราะหากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่คำนึงถึงกำลังไฟ หากไฟเกิน Breaker จะตัดไฟทั้ง Bank/PDU ทำให้เซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องดับไปด้วยทันที

คุณสมบัติ พิเศษอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ PDU

 • Remote Outlet Switching รีโมท สั่งเปิด ปิด รีสตาร์ท Output ของเซิร์ฟเวอร์ได้
 • Power Scheduling ตั้งวันเวลา เปิด ปิด รีสตาร์ท เซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้าได้
 • Proactive Overload Protection ตัดไฟเฉพาะ Outlet ล่าสุด ที่เกิดปัญหาไฟเกิน
 • Per Bank/Per Outlet Metering Capability คำนวณค่าไฟระดับ Bank หรือ ระดับ Outlet ได้
 • Eco Sensor ต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, Pressure, Door Sensors
 • Realtime Monitoring ดูสถานะการใช้พลังงาน ระดับ Bank และ Outlet รวมไปถึงเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น ได้แบบ Real time
 • Early Warning Notification มีระบบแจ้งเตือน Current, อุณหภูมิ, ความชื้น และเซ็นเซอร์อื่นๆ ผ่านทาง email, เสียงเตือนจาก PDU, SNMP และ Syslog
 • Warranty การรับประกัน

ตารางเปรียบเทียบ Eco PDU (Best Selling Model)

สำหรับ mobile เลื้อนหน้าจอไปทางซ้าย เพื่อดูข้อมูลคอลัมน์อื่น

ModelRack SpaceMax Amp.No. Of OutletVACMetering CapabilityRemote Power On/OffC13C19POP*Sensor Support
PE6208G 1U 16A 8 100-240V Bank x 1 Yes 7 1 Yes
PE8208G 1U 16A 8 100-240V Outlet Yes 7 1 Yes Yes
EC1000 100-240V Yes Yes
PE1216G 0U 16A 16 100-240V Bank x 1 16 Yes
PE1324G 0U 32A 24 100-240V Bank x 2 24 Yes
PE6216G 0U 16A 16 100-240V Bank x 1 Yes 14 2 Yes
PE6324G 0U 32A 24 100-240V Bank x 2 Yes 21 3 Yes
PE8216G 0U 16A 16 100-240V Outlet Yes 14 2 Yes Yes
PE8324G 0U 32A 24 100-240V Outlet Yes 21 3 Yes Yes

* POP = Proactive Overload Protection ช่วยตัดไฟเฉพาะ Oultet ที่เป็นสาเหตุให้ไฟเกิน ไม่ตัดทั้งหมดเหมือน PDU ทั่วไป จึงไม่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ ที่ต่อกับ PDU เดียวกันดับไปด้วย